Café Práh

Cafe Práh je kavárna, kterou provozuje Práh jižní Morava, z.ú., kde obsluhují lidé s duševním onemocněním. Atraktivní prostory blízko středu města s dobrou dopravní dostupností lze uskutečnit své soukromé i veřejné akce. Při návštěvě Café Práh si můžete také prohlédnout i zakoupit výrobky z našich chráněných dílen. V prostorách kavárny pořádáme také různé kulturní akce (koncerty, čtení poezie, promítání atd.). Další informace o kavárně a jejím bohatém kulturní programu naleznete na webu.