DELETED Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely zákona č. 111/2006 Sb.

27/10/2020 8:00

Tento stream zatím nebyl publikován

Pořadatel:

Café Práh

Popis:

Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné doporučení obce, zjišťování nákladů na bydlení u různých typů bydlení apod.).

Potřebujete pomoc? Napište nám: